مستند پلندمیک

مستند پلندمیک Plandemic یکی از پر بازدید ترین و سرکوب شده ترین مستند های "ممنوعه" در تاریخ جهان است
میکی ویلیس Mikki Willis سازنده و کارگردان این مستند -  یک فیلم ساز برنده جوایز مورد احترام در سطح بین المللی است - به عنوان مبتکر رسانه های آگاه اجتماعی و محیطی

اولین قسمت این مستند:
پلندمیک 1: آفت فساد – Plandemic1: Plague of Corruption مصاحبه ای می باشد با دکتر جودی میکوویتز Judy Mikovits  - یک دانشمند و پژوهشگر امریکایی شجاع که طی مسیر شغلی اش به دلیل همکاری نکردن با خواسته های  دکتر آنتونی فاوچی Dr. Anthony Fauci - بدون وجود داشتن هیچ گونه حکم بازداشت رسمی ، به زندان انداخته شد

دومین قسمت این مستند:
پلندمیک 2: ایندوکتورنیشن - Plandemic 2 : Indoctornation  هدایت شده توسط پژوهش دقیق دکتر دیوید ای مارتین Dr. David E. Martin که رد پای پول را برای سه دهه طولانی دنبال می کند که به طور مستقیم منتهی می شود به بازیکنان کلیدی پشت داستان کنونی شیوع کووید 19.  پلدمیک 2 ارتباط مستقیم موضوعات مختلف را با یکدیگر نمایان می سازد - از انواع رسانه های خبری گرفته ، تا صنعت پزشکی ، سیاست ، و گردش مالی- در پرده برداری واضح از تضاد در منافع  تصمیم گیرندگانی که در حال حاضر این بحران را مدیریت می کنند. همچنین در اینجا 9  قسمت کوتاه تر برگرفته از کل فیلم مستند پلندمیک 2 موجود می باشند - 
پلن Plan - (موصوف) : برنامه دقیق برای دستیابی به نتیجه ای خاص
دمیک Demic - (صفت) : مشخصه ای مربوط به یک قوم یا جمعیت
پلندمیک Plandemic : یک برنامه جمعی

www.plandemicseries.com

 لینک دسترسی به کتاب ها و مقالات منتشر شده مرتبط