اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

JP Sears / AwakenWithJP
جی پی سیرز

جی پی سیرز که به صورت آنلاین با عنوان
"با جی پی بیدار شوید"
شناخته شده، یک کمدین آمریکایی است
جی پی سازنده ویدئوهای طنز هست درباره
مسائل جاری سیاسی و بهداشت عمومی او
حقایقی سنگین را با طنز و کمدی به ما ارائه می دهد

www.awakenwithjp.com
www.instagram.com/awakenwithjp

اسم و مشخصاتلینک ها

مستند ها و ویدئو ها

1- جی پی سیرز - ماسک و سانسور
2- جی پی سیرز - سیستم پزشکی و بهداشت