واکسن ها

در خصوص موضوع واکسن ، مردم هم اکنون به چند دسته تقسیم شده اند:

  • آنهایی که با واکسن ها هیچ مخالفتی ندارند و پشتیبان آنها هستند
  • آنهایی که پشتیبان واکسیناسیون و مصون سازی هستند، اما معتقدند که سیستم کنونی فاسد است و از واکسن ها دارد سو استفاده می شود برای سود جویی مالی و دست آوردهای دیگر سیاسی و کنترل اجتماعی بس مخرب
  • آنهایی که اساسا با واکسیناسیون به عنوان یک مداخله پزشکی مفید مخالف هستند، و نیز سیستم کنونی بهداشتی و پزشکی را در بسیاری موارد فاسد و در تبانی می دانند با سیاست های مرتبط با اعمال کردن نظام نوین جهانی

 

حال برای درک بهتر موضوع بیایید نگاهی بی اندازیم به گذشته و تاریخچه واکسن ها

گفته شده که سرآغاز روش ایمن سازی به صدها سال پیش برمی گردد. به طور مثال راهبان بودایی برای اعطای ایمنی در برابر نیش مار از زهر مار استفاده می کردند ، و در قرن هفدهم در چین خودشان را با زخم آبله گاوی آغشته می کردند برای ایجاد مصونیت نسبت به آبله. ادوارد جنرEdward Jenner بنیانگذار واکسینولوژی در غرب محسوب می شود ، از این رو که پس از تلقیح  یک پسر 13 ساله با ویروس آبله گاوی او توانست ایمنی وی را نسبت به آبله نشان دهد. در سال 1897 آزمایشات لوئی پاستورLouis Pasteur پیشگام تولید واکسن تضعیف شده وبا در انسان بود. و بین سالهای 1890 و 1950 ، تولید واکسن های باکتریایی تکثیر یافت . در سال 1923 الکساندر گلنی Alexander  Glenny روشی را پدید آورد برای غیرفعال کردن سم کزاز با استفاده از فرمالدئید Formaldehyde. همچنین روش کشت بافت های ویروسی از سال 1950 تا 1985 توسعه یافت و منجر به ظهور واکسن فلج اطفال غیرفعال ، و واکسن خوراکی تضعیف شده فلج اطفال شد. اعتقاد عموم بر این است که ایمن سازی گسترده واکسیناسیون فلج اطفال اکنون این بیماری را از بسیاری از مناطق جهان ریشه کن ساخته. از سال 1988 تا 2014 سویه های تضعیف شده سرخک ، اوریون ، و سرخچه برای گنجاندن در واکسن ها ایجاد شدند. و در دو دهه گذشته شاهد استفاده از ژنتیک مولکولی و افزایش بینش آن در زمینه ایمن شناسی ، میکروب شناسی ، و ژنومیک در واکسینولوژی بوده ایم. در حال حاضر نیز ژنتیک مولکولی زمینه ای را فراهم کرده برای یک آینده درخشان در واکسینولوژی ، از جمله توسعه سیستم های جدید واکسن سازی (به عنوان مثال واکسن هایRNA  و DNA)  

با این حال ، با وجود همه این دستاوردها در برنامه های ایمن سازی ، مقاومت زیادی در برابر واکسن ها در گروه کثیری از مردم افزایش یافته ، به دلیل صدماتی که افراد طی زمان از واکسن ها تجربه کرده اند ، بخصوص مرتبط با ازدیاد اوتیسم autism در کودکان - که در اواخر دهه 1970 و 1980 منجر شد به یک دوره افزایش دادخواهی قانونی در مقابل آسیب های وارده  از واکسن ها ، و کاهش سودآوری برای تولیدکنندگان واکسن ، به دنبال ورشکستگی و کاهش تعداد زیادی از شرکت های تولید کننده واکسن. در ایالات متحده ، به اجرا گذاری برنامه ملی جبران خسارت آسیب واکسن (VICP یا NVICP) در سال 1986، به ظاهر در نظر داشت که اوضاع را بهبود بخشد. لیکن آن روندی را پیشنهاد کرد که در آن شکایات برعلیه تولیدکنندگان واکسن به طور معمول نمی توانند در دادگاه های مدنی ایالتی ثبت گردند، و در عوض رسیدگی به آنها باید در دادگاه فدرال صورت گیرد، بدون حضور هیئت منصفه ای در سال 1916 تبصره های بیشتری نیز به این قانون اضافه شده قانون دیگری نیز مرتبط به واکسن ها در سال 2005 به تصویب رسید ، بنام  آمادگی عمومی اضطراری (قانون PREP) که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط یا در مشاركت با آزمایش ، ساخت ، تولید ، توسعه ، توزیع ، اداره ، و استفاده از اقدامات متقابل در برابر بیماری ها ، تهدیدها ، و شرایط خطری جدی برای سلامت عمومی -  اجازه مصونیت کامل از مسئولیت می دهد ، در مقابل شکایات و خسارات و ضرر و زیان ناشی از استفاده از اقدامات متقابل در برابر بیماریها - به استثنای ادعاهای مربوط به "رفتارهای عمدی" که در توصیف و تعریف قانون پرپ PREP باشد

در 10 مارس 2020 ، تحت قانون پرپPREP  ، تاریخ 4 فوریه 2020 به عنوان تاریخ موثر تعیین شد ، برای برخی اقدامات متقابل پزشکی بر علیه COVID-19 ، از جمله استفاده از واکسن ها . به این معنی که واکسن های کووید19 زیر پوشش این قانون می باشند و مصون از مسئولیت هستند در مقابل خسارت های ممکن ناشی از آنها

بنابراین هم اکنون جامعه انسانی در مقابل تصمیمات سختی قرار گرفته. تصمیماتی که نه تنها زندگی فردی تک تک ما را در زمان حال تاثیر گذار خواهد بود ، بلکه می تواند عواقبی خطرناک را در بر داشته باشد برای نصل های بعدی . بخصوص اگر یکی از فرایند های واکسن کووید 19 دستکاری ژنتیکی انسان باشد (همانطور که بسیاری از افشا گران به آن اشاره می کنند) ، و کارگذاری تراشه شناسه های دیجیتالی در بدن های ما به همراه آن - که تحت عنوان برنامه  ID2020  ارائه شده. دلالت بر اینکه بسیاری از افرادی که در این باره اطلاع رسانی می کنند بر این عقیده هستند که واکسن کووید19 اصلا یک "واکسن" نیست و در واقع یک سلاح نانوتک دیجیتالی است ، و اینکه مطلع شدن هر چه بیشتر در باره این مطالب ، اگر چه ناخوشایند ، لیکن هم اکنون الزامی و ضروری می باشد ، برای تک تک افراد انسانی که در سدد استفاده از این واکسن ها باشند

نیز لازم به ذکر است که مرگ های ناگهانی و مرموز در میان پزشکان و دانشمندانی که پیوسته سعی داشته اند در باره واکسن ها و مضرات آنها اطلاع رسانی کنند ، طی سالهای اخیر دائما رو به افزایش بوده ، که شاید خود دلالت بر این باشد که نیاز است عموم مردم چشمانشان را به این موضوع کاملا باز کنند – در خصوص اعمال شدن واکسن کووید19 به جهانیان

همچنین می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید :
http://vaccinetruth.com
https://learntherisk.org
https://childrenshealthdefense.org
https://thehighwire.com
https://t.me/antivaccine
https://t.me/moghabelebavaccine

با کلیک کردن بر روی عکس هر کدام از افراد زیر به صفحه ویدئوها و کتاب ها و مقالات ایشان دسترسی پیدا می کنید