این قسمت از سایت در حال تکمیل شدن است و لینک های مرتبط با هر کدام از موضوعات مطرح شده هنوز عمل نمی کنند

فهرست ویدئو ها (مسائل و راه حل ها)

23

زمین و ما = زمین + ما

آنچه که بر ما می گذرد بر زمین می گذرد
و آنچه بر زمین می گذرد بر ما می گذرد
چون ما جزوی از یکدیگر هستیم و با هم همبسته
زمانی که سیستم کنترل هرمی جای حرکت آزاد دایره باز زمین را بگیرد
وابستگی جایگزین همبستگی می شود
آن زمانیست که نادانی حکمفرما و ترس جایگزین عشق شده باشد
و این اتفاق زمانی می افتد که تو خودت اجازه اش را داده باشی
سیستم کنترل فقط زمانی می تواند بر تو حاکم گردد
که تو خودت با اراده آزاد خودت - توان خودت را به آن واگذار کنی
تا ذهن و جسم و زندگی ات را مسموم سازد

توان اصلی در پایه هرم است – نه در سر آن !

 

یگافرین = یگانه + آفرین

چون تو و من و همه ما – یگانه هستیم
و تک تک ما نیز آفریننده هستیم
همه با هم و در کنار هم
همآفرین های یکتا هستیم
که با هم دنیایمان را خلق می کنیم
و زندگی را پشتیابان می باشیم
اگر خودت را در یابی
آن تکنولوژی بیولوژیکی ذاتی حقیقی که خودت هستی
سلامتی و توانمندی و سرزندگی ات را باز می یابی
وآزادی و شکوفایی ات را

انتخاب وعمل در این راستا – با توست !

 ⦁ نظام نوین جهانی / دستورکار 21 سازمان ملل / پرچم های دروغین / واقعه 911
⦁ سیستم بانکی اقتصادی
⦁ کنترل ذهنی / سرکوب اطلاعاتی / رسانه ها / صنعت فیلم و موسیقی
⦁ تروما / حیطه قطبی ذهنی / ترس مثبت و منفی / اختلال شناختی / تئوری توطئه
⦁ مهندسی اجتماعی / سیستم های نظامی / نظام آموزشی / نظام علمی و پزشکی
⦁ معنویت دروغین و گمراه کننده
⦁ صنعت نفت / صنعت داروسازی / روانپزشکی
⦁ برنامه های فرا انسانی / هوش مصنوعی / واکسن / شناسه 2020 / کووید19 / 5جی / نظارت جمعی
⦁ دروغ های آب و هوایی / مهندسی اقلیمی / دنباله های شیمیایی / هارپ
⦁ دروغ های غذایی / غذاهای تراریخته GMO
⦁ آب / فلوراید
⦁ پدوفیلی / فرقه های تاریک / وارونه سازی انرژی و واقعیت
⦁ فرازمینی ها / اوفو / برنامه های فضایی مخفی / ابر سربازها
⦁ تاریخ گم شده و بازنویسی شده بشر / ژنتیک دستکاری شده انسان / باستان شناسی موقوفه
 ⦁ انرژی وارتعاش / پایه های فرافردی / دنیای اصغر و اکبر / اکوسیستم / چرخه دوگانگی / حرکت و خلاقیت
⦁ تکنولوژی حقیقی / سیستم بیولوژیک، روحی، روانی، عاطفی و فیزیکی ما
⦁ نحوه شفا و بهبود / ادغام دوباره / سم زدایی فیزیکی ذهنی عاطفی / تئوری محیطی و میکروبی/ تقویت سیستم ایمنی
⦁ بازگشت به طبیعت / همسویی به جای ضدیت / نور خورشید / دوستی با حیوانات
⦁ پایه های سلامتی و تعادل / 5 اصل یوگا / آیورودا
⦁ تغذیه / گیاه خواری / چرخه انرژی/ عناصر 5 گانه / نمک / مینرال ها
⦁ آب / اورمس / ویکتور شابرگر
⦁ ذهن آگاه ، ناخودآگاه ، ابرآگاه / ذهن فردی و جمعی / ترس مفید و مخرب / ابعاد زمان و حال
⦁ اهمیت کار با سایه / قدرت باور / ارتباط و انعکاس سایه فردی و جمعی در یکدیگر
⦁ عزت نفس / اعتماد به نفس / پایه و کلید همه چیز
⦁ قدرت قلب و احساسات / قدرت هم آفرینی ما / اراده آزاد و مسئولیت پذیری و آزادی / درد و زجر
⦁ فردیت و باهم بودن / ارتباط سالم / عشق و پذیرش / حریم سالم / همبستگی نه وابستگی / همکاری به جای مسابقه / دیدگاه برد برد
⦁ پرانا / چی / اورگون / انرژی آزاد Free Energy / تسلا / ویلهلم رایک / نادر خلیلی
⦁ محافظت در برابر 5 جی / اورگونایت / پلاسترایت / شانگایت
⦁ کلویید ها / گانس / ام ام اس MMS
⦁ تراپی های کل گرا / سلوک وحدت
⦁ سیستم های آموزشی سالم / تشویق به جای تنبیه / فردیت + با هم بودن
⦁ بازیابی تاریخ گمشده فردی و جمعی مان / ارتباط گیری سالم با مراکز انرژی زمین