اجلاس مستقل جهانی بهداشت

هنرمند و موسیقیدان اسبق راک ، ساشا استون Sacha Stone در رودزیای زیمبابوه بزرگ شده. امروزه او سخنران، ناشر، نویسنده، و فیلم ساز است. وی سازمان هومنیتاد www.humanitad.org را در سال 1999 به عنوان مدافع حقوق بشر و عدالت طبیعی تاسیس کرد، با هدف پشتیبانی از حسن نیت بین مردم تمام ملیت ها و مذاهب دنیا. هومنیتاد در جهت پیاده سازی و تحقق "زمینی جدید" مطابق با اراده جمعی و در پی حاکمیت و قانون طبیعی تلاش می کند. برای یک دنیا و یک بشریت
ساشا همچنین پروژه زمین جدید www.newearthproject.org را تاسیس کرده. جنبشی برای جوامع پایدار و مستقل
وی همچنین بنیانگذار دادگاه بین المللی برای عدالت طبیعی www.ITNJ.org است که در ژوئن 2015 آغاز به کار کرد ، متعهد به توزیع عدالت و پایبند به قانون طبیعی 

 لینک دسترسی به کتاب ها و مقالات منتشر شده در باره کووید19