اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Simon Parkes

سایمون پارکس

 

تجربه گر ارتباط های فرازمینی / روح خوانی /

انرژی درمانی / مدرس / فعال حقایق سرپوشیده /

تحلیلگر سیاسی / مشاور معنوی /

بنیانگذار گروه اتصال آگاهی / سخنران

https://www.simonparkes.org