اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Paracelsus Clinic
کلینیک پاراسلسوس

مرکز پیشرو در طب جایگزین در سوئیس اروپا
دکتر توماس راوو- Dr. Thomas Rau
پزشک بیولوژیک / تغذیه / ایمونوبیولوژی
تراپی خطوط مریدین / درمانگر بیو انرژتیک
دکتر فرانک پلوس – Dr. Frank Pleus
دندانپزشک بیولوژیکی / هومیوپاتی / سم شناسی

https://www.paracelsus.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1- آشنایی با کلینیک پاراسلسوس
2- پاراسلسوس - اشکال پروتئین حیوانی در تغذیه ما