اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Mikki Willis
میکی ویلیس

بنیانگذار شرکت تولید فیلم "الویت" Elevate
فعال صلح / پژوهشگر مستقل حقایق / مستند ساز
کارگردان و تهیه کننده مستند پلندمیک Plandemic

https://plandemicseries.com
http://elevate.us
https://www.facebook.com/mikki.willis

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

Plandemic سوراخ خرگوش THE RABBIT HOLE

مستند ها و ویدئو ها

http://pardebardar.com/series/plandemic