اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Kerry Cassidy

کری کسیدی

 

بنیانگذار پروژه  و تلویزیون "کاملات"  Camelot
پخش کننده / تهیه کننده / مصاحبه گر / سخنران
مستندساز /  مجری کنفرانس / افشا گر حقایق
خبرنگار پژوهشی / محقق علوم فرازمینی و اوفو

https://projectcamelotportal.com
https://projectcamelotproductions.com/projectcamelotTV.html