اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Josh Del Sol
جاش دل سول

کارگردان و تهیه کننده / مستند ساز
فعال صلح و عدالت اجتماعی و حقوق بشر
تولید انرژی تمیز و غیرمتمرکز
سخنران / برگزار کننده اجلاس 5جی

https://www.takebackyourpower.net
https://the5gsummit.com