اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Janet Ossebaard
ژانت اوسبارد
محقق مستقل / مستند ساز / نویسنده
پژوهش در باره دایره های هندسی در مزارع
crop circles
افشا گر مطالب مرتبط با فساد جهانی

Facebook
Twitter