اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

James Corbett

جیمز کوربت

 

محقق مستقل / روزنامه نگار
منبع خبری جایگزین / بنیانگزار گزارش های کوربت
تحلیلگر سیاسی / سازنده مستند

https://www.corbettreport.com
https://www.bitchute.com/channel/GwPziiQZrVT3
https://www.bitchute.com/channel/ThhX40cqlo78

اسم و مشخصاتلینک ها

ویدیئو ها و مستند ها

1-جیمز کوربت - ده دروغ در باره تغییرات آب و هوایی
2-Coronavirus &Climate Change
3-Why Would People Lie About Climate Change
4-I Am A Conspiracy Theorist
5-Where Did the Missing Trillions Go - Corbett Report
6-جنگ اطلاعاتی شدت می گیرد

مستند 4 قسمته با بیل گیتس آشنا شوید

0- معارفه مستند 4 قسمته جیمز کوربت - بیل گیتس کیست؟
1- قسمت اول چگونه بیل گیتس بهداشت جهانی را انحصاری کرد
2- قسمت دوم برنامه بیل گیتس برای واکسینه کردن کل جهان
3- قسمت سوم بیل گیتس و شبکه کنترل جمعیت جهان
4- قسمت چهارم با بیل گیتس آشنا شوید

گزارش های دیگر مرتبط به کووید 19

1- جیمز کوربت کرونا و قوانین منع همه چیز
2- استقلال جسمانی جیمز کوربت و جیمز پیلاتو NWNW
3- Corbett Medical Martial law
4- After the Virus- The World of 2025
5- Is There A Flu Shot Covid link?
6- COVID Criminals Accused of Crimes Against Humanity NWNW
7- Your Guide to the Great Reset
8- sElection Chaos Proceeds as Planned – NWNW
9- چگونه نفت دنیا را فتح کرد - بیل شیطان راکفلر
10- چرا نفت دنیا را فتح کرد آغاز یوژنیکس
11- کوربت - از911 تا کووید19
12- کوربت - آینده واکسن ها

موضوعات متفرقه

01- 911 تئوری توطئه
02- A Message to New -Conspiracy Theorists
03- Corbett - How Can A Global Conspiracy Work- - Questions For Corbett
04- I Am A Conspiracy Theorist
05- تاریخچه ای کوتاه از پرچم های دروغین - جیمز کوربت
06- جیمز کوربت - مافیای جهانی مواد مخدر
07- خفه شو نظریه پرداز توطئه - جیمز کوربت
08- صنعت نظامی اطلاعاتی - جیمز کوربت
09- مقابله با اختلال شناختی - جیمز کوربت
10- جیمز کوربت و پروفسور کاهیل
11- علم را دنبال کنید - گزارش کوربت