اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Dr. Sharon Goldberg
دکتر شارون گولدبرگ

پزشک داخلی / محقق / افشاگر حقایق بهداشتی و
مضرات ای ام اف / تغذیه / سبک زندگی / اصلاح محیط
ترویج سیستم پزشکی جامع / مدرس/ معلم

https://www.drsharongoldberg.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1-Dr. Sharon Goldberg Testifies at 5G Legislation Hearing October 2018