اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Bollinger- Ty & Charlene
تای و شارلین بولینجر

گروه تحقیقاتی در مورد سرطان
سازندگان حقایق در باره واکسن ها

https://thetruthaboutcancer.com
https://thetruthaboutvaccines.com
http://pardebardar.com/series/the-truth-about-vaccines

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها و PDF

مستند ها و ویدئو ها

1-حقایق در باره واکسن ها 2020 رابرت اف کندی جونیور
2-Learn How to Shield Your Home from EMF and 5G Radiation