اسم و مشخصاتشبکه های اجتماعیعکس

Andreas Moritz
آندراس موریتس


طبیب کل نگر و درمانگر طبیعی
مروج حقایق در باره واکسن ها و سرطان
روش طبیعی پاکسازی کبد

https://www.ener-chi.com

اسم و مشخصاتلینک ها

کتاب ها

مقاله ها - PDF

1-Andreas Moritz -Timeless Secrets of Health and Rejuvenation
1-در باره سلامتی - آندراس موریتس
2-Andreas Mortiz - Cancer is Not a Disease it is a Survival Mechanism
2-در باره سرطان - آندراس موریتس
3-در باره کبد - آندراس موریتس
4-Andreas Moritz - The Amazing Liver and Gallbladder Flush
4-Andreas Moritz - The Amazing Liver Cleanse
5-طرز عمل پاکسازی کبد - برگرفته از روش پاکسازی کبد آندراس موریتس - ترجمه بهروز مشهور

ویدئو ها و مستند ها

1-آشنایی با آندراس موریتس و کانال سلامتی انرچی
2-آندراس موریتس- بیماری عارضه مسمومیت است
3-آندراس موریتسانسان طراحی نشده برای خوردن گوشت
4-آندراس موریتس - ما به چه مقدار پروتئین نیاز داریم؟
5-آندراس موریتس - نحوه پاکسازی کبد و کیسه صفری
6-Timeless Secrets of Health and Rejuvenation
7-The Relationship Between Fat and Toxicity
8-How to Eliminate Harmful Radiation Effects of X-rays
9-How To Protect Yourself from CHEMTRAILS
10-Light therapy and Vitamin D
11-Heal yourself with Sunlight
12-It's Important To Love, Honor, Respect, and Put Ourselves First
13-The Power of Realizing our Oneness with Earth

در باره واکسن

1-آندراس موریتس - در باره کتابش در مورد واکسن ها
2-The Idea that Vaccines Make Us Healthy Is an Illusion

در باره ام ام اس MMS

1-دکتر برگ - روش های مبارزه با ویروس ها (و کرونا) آندراس در باره ام ام اس
2-Andreas Moritz on MMS - are there Benefits
3-Andreas Moritz - guidelines on consuming MMS