دانش و آگاهی قدرت است و پشتیبان انتخاب آزاد حقوق ذاتی تک تک افراد انسانی

 • این سایت با نیت پشتیبانی از بیداری و توانمند سازی فردی و جهانی خانواده انسانی تاسیس شده

 • هدف، اطلاع رسانی و به اشتراک گذاری موضوعاتیست که به طور معمول در رسانه های عمومی در دسترس نمی باشند

  و می توانند به سطح آگاهی و سلامتی فردی جامعه انسانی یاری بخشند

 • موضوعات مطرح شده در این کانال به 2 دسته تقسیم می شوند:

            -  بیداری و آگاهی در باره آنچه که پشت پرده جهان مان می گذرد

            -  راه حل ها و بازیابی توانمندی در مواجهه با این مسائل     

 • بسیاری از ویدئوهای ارائه شده در این سایت به زبان اصلی و با زیرنویس فارسی می باشند - و برخی دیگر همواره در دست ترجمه هستند

 • این سایت ادعایی به دانستن و در دست داشتن تمامی حقایق را ندارد – هدف قرار دادن تکه های اطلاعاتی موجود در کنار یکدیگر است
  و پذیرا ماندن به دریافت مطالب هر چه بیشتر برای روز به روز تکمیل تر کردن دانش موجود و دست یابی به درک و بینشی ژرف تر
 • برخی مطالب ارائه شده ممکن است سنگین و غیر قابل هضم باشند. نظر شما و ما و همگان محترم است در پذیرش یا عدم پذیرش مطالب ارائه شده
 • همچنین یادآور می شویم که کنونا ، بخصوص طی یک سال گذشته (از پاییز 2019 به اینور) ، به دلیل سانسور و "پاکسازی" شدید اینترنتی و موتورهای جستجو (بخصوس گوگل) – اغلب افراد مطرح شده در این سایت تحت عنوان "شارلاتان" یا حتی "دیوانه" معرفی می شوند. و شاید اصلا یافتن مطلب در باره شان سخت باشد
 • تشخیص صحت این برچسب ها با خودتان است
 • اساسا واژه "نظریه پرداز توطئه" Conspiracy Theorist توسط رسانه ها بکار گرفته شده در تاثیر گذاری بر روی ذهن جمعی، در تمسخر و رد کردن دیدگاه های متفاوت از دیدگاه "مجاز"
 • نیز ممکن است نظریه های مطرح شده در اینجا با یکدیگر متناقض باشند. استدلال و انتخاب نظر، آزادی شماست

تاکید می شود که هر گونه اطلاعات و نظرات پزشکی درمانی تبادل شده در این سایت صرفا دیدگاه شخصی هر کدام از ارائه دهندگان است
و به عنوان تجویز یا جایگزین پزشکی در اینجا ارائه نشده

با امید اینکه این سایت بتواند در تبادل اطلاعات "غایب"، و بازیابی اتحاد انسانی،  ورای روند قطبی گرایی و"تفرقه اندازی" ترویج داده شده در جامعه،  برای تان مفید واقع شود